Deep Digg משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

Deep Digg הוא משחק קלאסי וממכר, יש מצב קשה במצב קל. במצב הקשה, את אספקת האוויר פוחתת לאורך זמן, כל סלע חפירות צורכת 20% אוויר. במצב קל, האוויר יורד רק כאשר אתה חופר, עפרות צבע אחד צורכת אוויר 1%, 5% אוויר סלע אחד.

בקרות משחק:
השתמש במקשי החצים כדי להזיז את הדמות, לחץ על מקש הרווח כדי לחפור סלעים, ניתן למנוע סלעים עם אותו הצבע, אל תתנו לסלעים נופלים מעליך או אתה תמות.

ArcadeBricksDeepDigg