Deep Sea Explorer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Lấy tất cả các goodies dưới nước, nhưng xem ra cho các sinh vật sống khác sẽ làm tổn thương bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

WaterScuba DivingObstacleDeepExplorer