Deep Sea Explorer igra

igra opis

glasati: Jeste li se sviđa ova igra?   00

Grab sve Goodies pod vodom, ali pazite na druga živa bića koja će vas povrijediti.

Game kontrole:
Koristite za interakciju.

WaterScuba DivingObstacleDeepExplorer