Điên Shark Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   44 50% with 8 votes

Bạn là cá mập điên, cố gắng thoát khỏi những thí nghiệm ác. Xem cách xa bạn có thể nhận được trước khi bạn chấm dứt!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để bơi
không gian để cắn

ActionEscapeScuba DivingFishChasing Shark