Speud زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

محبوب ترین پاسخ به سوالات نظر سنجی در هر دور برای کسب امتیاز حدس می زنم. فقط در پاسخ های خود را با صفحه کلید خود را تایپ کنید. مراقب باشید زیرا شما تنها در 3 پاسخ اشتباه است اجازه داده شده است. می تواند شما را به اندازه کافی بالا برای بازی در دور هرم گل؟ از آن لذت ببرید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
صفحه کلید - برای ارتباط برقرار کردن.

Guessing QuizzSpiffySpeud