چه کسی می خواهد به یک میلیونر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23488 72.67% with 322 votes

بازی را به نفع خود 1 میلیون دلار. با بیش از 1500 سوال با بازی. لذت ببرید با اثرات اصلی صدا و بازی به عنوان شما را در تلویزیون خود تماشا کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

EducationalQuizzParodyWantsMillionaire