Bowser خود توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

امن نگه دارید ماریو به عنوان شما را گول زدن Bowser خود تخته سنگ می اندازد. دقیق 4 کامیون سوخت گیری وجود دارد!

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای فرار از Bowser خود 'توپ

MarioEvadeParodyBowserBall