آموزش روان - ویژوال چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

چالش Mentals ها و بازی بازی های کوچک چهار خود را به اثبات قدرت ذهنی خود را و قدرت بصری!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس برای انتخاب پاسخ درست ..

EducationalSeriesQuizzMentalTrainingVisualChallenge