محاکمه ریز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازی ریز محاکمات بازی و تکمیل هر یک از سریع ء بازی سرگرم کننده مینی در درون محدودیت زمانی به سرعت به عنوان شما می توانید. سعی کنید به ضرب و شتم نمرات بالا. شما دستورالعمل های مختصری قبل از هر minigame داده شده است.

کنترل بازی:
نگاه برای کنترل داده شده - گزینه های شما نرم افزار MX پر، ماوس کلید های arrow کلید.

PuzzleAdventureMouse SkillQuizzTiming TinyTrials