Thử nghiệm nhỏ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Chơi Tiny thử nghiệm trò chơi và hoàn thành từng nhịp độ trò chơi mini vui vẻ nhanh trong thời hạn một cách nhanh chóng như bạn có thể. Cố gắng để đánh bại các điểm số cao hàng đầu. Bạn có hướng dẫn ngắn gọn trước mỗi minigame.

Điều khiển:
Tìm kiếm sự kiểm soát được - lựa chọn của bạn Bàn phím, chuột phím phím mũi tên.

PuzzleAdventureMouse SkillQuizzTiming TinyTrials