Nhỏ Sparrow Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   97 56.25% with 16 votes

Chim sẻ nhỏ bé này cần ăn uống lành mạnh để phát triển, nhưng họ di chuyển nó ăn, càng khó trở thành để bay qua các đường hầm nhỏ, nó gọi nó 's nhà. Don t 'để làm tổ cho đến khi bạn' đã ăn điền của bạn, và sau đó phá ra và ăn lên tất cả các mẩu những đứa trẻ lại phía sau.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để hướng dẫn các con chim sẻ ra khỏi tổ.

AnimalBirdSkillsPointMouseAnimalsChallengeSkillClickBirdsAnimalTinySparrow