حمله رعد اسا کارت 21 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ایده از این بازی را به کارت در هر تعداد ستون 21.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

CardsCasinoAndroid Blitz