رشد جزیره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   264 86.67% with 30 votes

پانل ها در جهت درست را کلیک کنید به اقلام با هر نوبه خود رشد می کنند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

AdventureSimulationGrowIsland