برو گل رشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

هدف در این بازی این است که اجازه رشد گل خود را به عنوان بالا به عنوان امکان پذیر است. شما می توانید این باعث می شود آب انجام دهد و آن را به آسمان شلیک بیشتر. شما می توانید آب گل خود را با کشیدن یک آبیاری می تواند به مرکز از گل به من بدهید. خواهد شد و سپس به طور خودکار ناپدید می شوند و گل خود را رشد خواهد کرد. خواهد بود دشمنان، موجودات شر و شی است که سعی خواهد کرد برای گرفتن هیپی گل خود را کاهش دهید وجود دارد. شما باید برای محافظت از خود از آنها. اگر شما ضربه، نوار بهداشتی قرمز در پایین صفحه نمایش خواهد شد بیش از را کاهش دهد، اگر آن را اجرا می کند، بازی. موارد زیر می تواند کمک به شما از خودتان محافظت کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

EvadePlantsFlowerGrow