رشد آر پی جی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

انتخاب پانل به منظور انتخاب خود را به آنها را رشد و اثر یکدیگر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SimulationGrow