3D Spacehawk بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

شوت دشمنان های دریافتی آنها به عنوان رویکرد جنگنده فضایی خود را.

کنترل بازی:
کلید های arrow / W، S، A، D - حرکت انجمن ماوس - هدف / شوت
فاصله - پرتاب موشک.

SimulationAircraftSpacehawk