زامبی صنعتی ادای احترام به رشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

بازی به عنوان یک خدا و کنترل این سیاره با توجه به اراده شما!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس برای تعامل بازی

FactoryIndustrialZombiesTributeGrow