زامبی های صنعتی رشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

به نظر می رسد آسان است، اما قطعا نه! شما نیاز به حداکثر رساندن همه عناصر برای سیاره شما. اگر شما از شنیدن بو شما آن را انجام دهد درست نیست زمانی که شما با استفاده از قطعات.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillIndustrialZombiesGrow