تام و جری زامبی شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6223 72.94% with 85 votes

شهر پر از زامبی است، آنها در تلاش حمله تام و جری. شما نیاز به کمک تام و جری اجرای سریع و دان 'اجازه دهید آنها را تام و جری. به دقت به اجرا و خوردن پنیر به عنوان بسیاری از شما می توانید

کنترل بازی:

استفاده از موس برای پرش

KidsActionZombiesGirlsJerryCity