رشد نانو V3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   75 58.33% with 12 votes

انتخاب پانل به منظور انتخاب خود را به آنها را رشد و بر یکدیگر.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SimulationGrowNano