ویز BIZ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

ایجاد تغییر و مشتریان راضی نگه دارید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingMathSimulation