باغ وحش پارک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

به عنوان یک حافظ باغ وحش، مراقبت از حیوانات و به آنها آنچه آنها می خواهند به من بدهید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingSimulationAnimalPark