Zoo Park Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Như một thủ môn sở thú, chăm sóc các loài động vật và cung cấp cho họ những gì họ muốn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingSimulationAnimalPark