Rush giặt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   84 66.67% with 12 votes

Đối tượng của trò chơi là để rửa, lau khô và gấp quần áo.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingSimulationMouse SkillGirlGirlsLaundryRush