Suntan Rush Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   103 76.92% with 13 votes

trong trò chơi này, bạn cần phải suntan khách hàng của bạn. Áp dụng dầu theo thị hiếu khách ở mặt trước và mặt sau của anh ta để có được làn da rám nắng đẹp. Nếu quý vị trên tan hoặc tan thôn nư bạn mất cuộc sống của bạn. Don 't rời khỏi khách của bạn quá dài trên giường, vì họ sẽ được đốt cháy. Đi theo khách để thoát ra sau khi ông là tanned.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingSimulationSuntanRush