Sue mua sắm Giáng sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Cung cấp đồ chơi đúng cho Santas phải, quấn quà tặng và trang trí chúng với băng.

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển.
Mũi tên Không gian thanh để chuyển đổi giữa các đồ chơi trong tay của bạn. Chính quyền-Chịu / cung cấp một món đồ chơi / bao / trang trí.

Role PlayingSimulationSeriesDecorateChristmasShopping