Biz Wiz Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

thực hiện thay đổi quyền và giữ cho khách hàng hài lòng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingMathSimulation