Giày Rush Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   34 42.86% with 7 votes

Chạy một cửa hàng giày. Phục vụ tất cả khách hàng đi bộ nhập mời họ để có một ngồi, cung cấp cho họ một cà phê và mang lại cho họ những đôi giày mà họ yêu cầu.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingSimulationGirlGirlsShoeRush