Handfan cửa hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Thu tiền cần thiết bằng cách bán quạt tay.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingSimulationGirlsHandfanShop