X-mas Go Go Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Santa giúp đỡ để chuẩn bị phải món quà Giáng sinh.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Di chuyển Keys mũi tên bên phải -. Đón Tin / thả để
Spacebar Santa / Wrap -. Xoay mục.

Role PlayingChristmasX-mas