Người bẻ ghi cho xe lửa chạy sang đường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

n trò chơi này bạn là người bẻ ghi cho xe lửa chạy sang đường. Để có được các đoàn tàu đến đích của họ, bạn sẽ cần phải chuyển đổi các bài hát để cho họ thông qua. Một trò chơi thú vị cho phép bạn xem có bao nhiêu chuyến tàu hướng dẫn bạn đến đích của họ mà không phải thất bại.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingObstacleTrainSwitchman