Rõ ràng Green City Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Bắt đầu lái xe từ nhà này sang nhà và thu thập rác thải!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingObstacleCollecting ClearGreenCity