Nhiệm vụ đua xe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Lái xe của bạn xung quanh thị trấn như bạn chấp nhận nhiệm vụ và hoàn thành chúng đúng thời hạn.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Tăng tốc
Trái / phải phím mũi tên -. Chỉ đạo
phím mũi tên xuống -. Xếp / phanh.

Role PlayingDrivingActionStreetObstacleCollecting MissionRacing