سوزن بان راه اهن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

در این بازی شما سوزنبان. به منظور رسیدن قطار به مقصد خود، شما نیاز به تبدیل آهنگ به آنها اجازه از. بازی سرگرم کننده است که شما را قادر می سازد تا ببینید که چگونه بسیاری از قطارها به مقصد سمت راست خود را به راهنمای شما بدون شکست.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingObstacleTrainSwitchman