OGGY Moshi بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30933 90.35% with 342 votes

راهنما OGGY از طریق از جنبه های مختلف زندگی روزانه خود را. را OGGY مطمئن می خورد، می خوابد و می کند هر چیز دیگری او را دوست دارد به خوبی انجام.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Role PlayingSimulationAnimalOggyMoshi