کوچک رشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

یکی دیگر از بازی رشد زیبا اما عجیب و غریب. با کلیک بر روی همه چیز، بعضی چیز ها را بکشید و حرکت موس خود را بر روی گیاهان. فقط چیزهایی که رشد می کنند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsBirdsFantasyPlantsTinyGrow