فانتزی عروسک بشر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس از سمت راست بر روی تصویر در سمت چپ به لباس عروسک خود را بکشید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsFantasyDollsHuman