پری زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111 91.67% with 12 votes

پری زمین نیاز به پیراستن و یکی با طبیعت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpFaerieFantasyGirlsEarthFairy