حزب ساحل تابستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

پیراستن ارین برای یک پیاده روی در ساحل با دوستان خود آرزومندیم.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFriendsDollsDress UpSummerBeachParty