شیرین تابستان لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

انتخاب لباس مناسب برای یک روز تابستانهای گرم!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlClothesDress UpSummerKidsSweet