عناصر (فانتزی آنلاین حاضر در سایت "CCG) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

عناصر یکی از بهترین فانتزی بازی های کلکسیونی کارت (CCG) است. بازیکن عنصری، یک روح تشکیل شده از یک عنصر است و عناصر بلوک های ساختمان های اساسی طبیعت. هر عنصری دارای زرادخانه از مهارت های است که می تواند در دوئل علیه عنصری دیگر مورد استفاده قرار گیرد، هر یک از مهارت های مربوط به یک کارت است. این بازیکن می تواند که انتخاب کنید که چگونه بسیاری از کارت برای استفاده در دوئل و جمع آوری و آنها را با هم در یک عرشه کارت.

کنترل بازی:
ماوس - بازی کلیک کنید و در اطراف فاصله
- پایان دادن به نوبه خود شما.

StrategyMultiplayerCardsPurchase Equipment UpgradesDefendFantasyElementsOnline