Zombies công nghiệp Phát triển Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Có vẻ dễ dàng nhưng nó chắc chắn không! Bạn cần để tối đa hóa tất cả các yếu tố cho hành tinh của bạn. Nếu bạn nghe một Boo bạn đã không làm điều đó đúng khi bạn sử dụng tất cả các phần.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillIndustrialZombiesGrow