سو کارخانه گوجه فرنگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   135 72.22% with 18 votes

را به عنوان بطری های بسیاری از سس گوجه فرنگی که ممکن است با رشد گوجه فرنگی و پر کردن ماشین
با آنها.


کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SimulationFactoryMouse SkillSeriesFoodMachineTomato