کارخانه کیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   75 58.33% with 12 votes

در این مثال نگاه کنید و با کلیک بر روی ماشین آلات به دقیقا همان کیک.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

FactoryFoodTiming MachineFood ServingCake