לגדול Rpg משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   91 90% with 10 votes

בחר את הלוחות מנת שבחרת כדי להפוך אותם לגדול ולמעשה אחד את השני.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

SimulationGrow