Đi Hoa Grow Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Mục tiêu trong trò chơi này là để cho hoa của bạn phát triển càng cao càng tốt. Bạn có thể làm điều này bằng cách cho nó nước và nó sẽ bắn xa hơn vào bầu trời. Bạn có thể cho nước hoa của bạn bằng cách kéo một nước có thể đến trung tâm của hoa. Có thể sau đó sẽ tự động biến mất và hoa của bạn sẽ phát triển. Sẽ có kẻ thù, sinh vật ác và đối tượng mà sẽ cố gắng để có hoa hippie của bạn xuống. Bạn phải bảo vệ mình khỏi chúng. Nếu bạn đang đánh, thanh sức khỏe đỏ trên dưới cùng của màn hình sẽ giảm, nếu nó chạy ra ngoài, trò chơi trên. Các mục sau đây có thể giúp bạn tự bảo vệ mình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

EvadePlantsFlowerGrow