ستاره دیزنی لند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

خوش آمدید در جهان دیزنی! از آن لذت ببرید با قهرمانان دیزنی مانند: سیندرلا، یاس، آریل، میکی موس و دوستان نزدیک. سعی کنید برای به دست آوردن تفاوت بین پنج جفت از تصاویر. در هر تجسم قهرمان دیزنی متفاوت است. شما باید نگه دارید از پنج تفاوت در هر جفت را دریافت کنید. به هر حال مراقب باشید، اگر شما بازدید نادرست نقطه شما می توانید نقاط نامطلوب. اگر شما پنج نقطه نامطلوب و یا زمان اجرا می شود بازی به پایان رسید. شما باید یک دقیقه برای هر جفت ارز، بنابراین با گرفتن ماوس و شروع!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid StarsDisneyland