تشخیص تفاوت نقطه ای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پیدا کردن 5 تفاوت در هر صحنه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DetectSpot