Phát hiện điểm khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Tìm thấy 5 sự khác biệt trong mỗi cảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid DetectSpot