Đua xe - Năm Sự khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Bạn có 60 giây cho mỗi bức ảnh. Nếu hết thời gian bạn bị mất các trò chơi. Ngoài ra, bạn có thể nhận được 1000 điểm cho mỗi hình ảnh nếu bạn tìm thấy năm khác biệt, nhưng nếu bạn sai lầm và bấm vào nơi sai bạn bị mất điểm. Nếu bạn đã sẵn sàng để có được điểm số của bạn, lấy con chuột của bạn và bắt đầu!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để bấm vào khi bạn tìm thấy một số khác biệt. Nếu bạn nhấp chuột đi từ địa điểm chính xác sẽ nhận được điểm tiêu cực.

PuzzleDifferenceAndroid RacingFive